ČSN EN 61175-ed.2 (013731)

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Designation of signals

Automatische Übersetzung:

Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte - Kennzeichnung Signale.NORM herausgegeben am 1.7.2006


Jazyk
Provedení
DostupnostAUF LAGER
Cena41.10 bez DPH
41.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 61175-ed.2
Zeichen: 013731
Katalog-Nummer: 76254
Ausgabedatum normen: 1.7.2006
Zahl der Seiten: 48
Gewicht ca.: 144 g (0.32 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Electrical engineering in general

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 61175-ed.2 (013731):

Toto druhé vydání normy zahrnuje významné technické změny vzhledem k předcházejícímu vydání. Nová norma poskytuje pravidla pro sestavování označení a názvů, které identifikují signály, a také pravidla pro jejich propojení Je použitelná pro všechny typy signálů v rámci průmyslového systému (i energetických napájecích obvodů), instalace a zařízení; není ale aplikovatelná k identifikaci montážních spojů (kabelů), svorek a jiného propojovacího hardware. Nestanovuje pravidla pro grafické/fyzické znázornění signálů na předmětech/zařízení, a pro grafickou reprezentaci signálů v dokumentaci. Struktura označení signálu byla rozšířena a je specifikována podrobněji, rovněž byly nahrazeny, změny či zavedeny jako nové další termíny.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN 61175-ed.2:2006/Z1 (013731) Änderung

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů.

Änderung herausgegeben am 1.3.2016

Ausgewählte Ausführung:

Alle technischen Informationen anzeigen
2.70


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe