Die Norm ČSN EN 61300-3-37 1.2.2006 Ansicht

ČSN EN 61300-3-37 (359252)

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-37: Examinations and measurements - Endface angle of angle-polished optical fibres

Automatische name übersetzung:

Verbindungselemente und passive faseroptische Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren - Teil 3-37: Untersuchungen und Messungen - Winkel schräge Schnittflächen von Lichtwellenleitern. (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.2.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.50 ohne MWS
12.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 61300-3-37
Zeichen: 359252
Katalog-Nummer: 75089
Ausgabedatum normen: 1.2.2006
SKU: NS-160269
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Fibre optic interconnecting devices

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 61300-3-37 (359252):

Norma popisuje dvě interferometrické metody pro měření úhlu šikmo broušených čel optických vláken. Automatickou metodou (referenční) s přímou analýzou interferometrických zobrazení nebo manuální metodou s relativním úhlovým odečtem se zjišťuje osový úhel čela, rotační úhel klíčování a poloměr za-křivení plochého rovinného nebo sférického (konvexního) zakončení optického vlákna. Norma seznamuje s principy měření a uvádí detailní postupy, předepisuje potřebnou výbavu a uvádí údaje, které se musí pro toto měření stanovit. Normativní příloha ZA podává normativní odkazy na mezinárodní a evropské normy. Norma EN 61300-3-37 má 3 strany anglického textu a norma IEC 61300-3-37 má 27 stran anglic-kého a francouzského textu.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe