ČSN EN 61373-ed.2 (333565)

Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests

Automatische Übersetzung:

Die Eisenbahnausrüstung - Geräte auf Schienenfahrzeugen - Schock- und Vibrationstests.NORM herausgegeben am 1.5.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.90 ohne MWS
13.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 61373-ed.2
Zeichen: 333565
Katalog-Nummer: 87660
Ausgabedatum normen: 1.5.2011
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 61373-ed.2 (333565):

Tato norma zahrnuje požadavky na zkoušení mechanických, elektrických a elektronických zařízení/součástí (dále pouze zařízení), která mají být upevněna na drážní vozidla, náhodnými vibracemi a rázy. Náhodné vibrace jsou jedinou metodou pro použití při schvalování zařízení/součástí. Zkoušky obsažené v této normě jsou specificky zaměřeny na prokázání schopnosti zkoušeného zařízení odolávat druhu vibrací prostředí, kterým jsou normálně drážní vozidla vystavena. Aby se dosáhlo nejlepšího možného znázornění, byly hodnoty uvedené v této normě odvozeny z měření ve skutečném provozu, předložených různými organizacemi z celého světa

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava1 (333565) Korrektur

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.

Korrektur herausgegeben am 1.11.2013

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.00


AUF LAGER
ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava2 (333565) Korrektur

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.

Korrektur herausgegeben am 1.1.2014

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (0.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
0.90


AUF LAGER
ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava3 (333565) Korrektur

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.

Korrektur herausgegeben am 1.4.2017

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (0.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
0.90


AUF LAGER
ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava4 (333565) Korrektur

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.

Korrektur herausgegeben am 1.5.2018

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (3.80 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
3.80


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe