Die Norm ČSN EN 62014-1 1.6.2002 Ansicht

ČSN EN 62014-1 (013755)

Electronic design automation libraries - Part 1: Input/Output buffer information specifications (IBIS version 3.2)

Automatische Übersetzung:

Bibliotheken für die automatische Konstruktion - Teil 1: Spezifikation Werte der Ein- / Ausgabe Trennzeichen (IBIS-Version 3.2). (Text-Standard ist nicht Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.6.2002


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis2.00 ohne MWS
2.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 62014-1
Zeichen: 013755
Katalog-Nummer: 64857
Ausgabedatum normen: 1.6.2002
Zahl der Seiten: 4
Gewicht ca.: 12 g (0.03 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 62014-1 (013755):

V rámci knihovny pro automatické konstruování norma specifikuje chování analogových parametrů vstupů/výstupů integrovaného obvodu. Specifikuje odpovídající softwarově analyzovatelný formát pro základní informaci o chování systému pro všechny stupně propracovanosti. Norma je založena na dokumentu ANSI-EIE-656-A, který obsahuje IBIS verzi 3.2. Ta mimo jiné umožňuje modelování: - nezávislého ovládání výkonových sběrnic a zařízení s vícenásobnými sběrnicemi; - zařízení s otevřenými vstupy/výstupy jako jsou zařízení s otevřenými emitory a kolektory; - technologie ECL a PECL; - zařízení s řízenou rychlosti náběhu. Dokument IBIS poskytuje - širokou specifikaci hodnot pro regulaci překmitů a odolnosti impulzů; - zdokonalené sady souborů pro popisy elektrických obvodů s větvením a komponenty na základní desce. Dokument doznal velmi široké mezinárodní podpory a uznání. Na webových stránkách je zdarma k dispozici přes čtyřicet polovodičových výstupů poskytujících modely IBIS

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe