Die Norm ČSN EN 62047-3 1.5.2007 Ansicht

ČSN EN 62047-3 (358775)

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 3: Thin film standard test piece for tensile testing

Automatische name übersetzung:

Halbleiterbauelemente - Mikroelektrogeräte - Teil 3: Dünnschicht-Standardteststücke für den Zugversuch. (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.5.2007


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.10 ohne MWS
12.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 62047-3
Zeichen: 358775
Katalog-Nummer: 78595
Ausgabedatum normen: 1.5.2007
SKU: NS-161585
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Other semiconductor devices

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 62047-3 (358775):

Tato mezinárodní norma specifikuje normalizovaný zkušební kus, který se používá pro zajišťování vhodnosti a přesnosti systému zkoušení v tahu pro tenkovrstvové materiály o délce a šířce pod 1 mm a tloušťce pod 10 µm, které jsou hlavním materiálem struktury mikroelektromechanických systémů (MEMS) mikrostrojů a podobných součástek. Tato mezinárodní norma vychází z koncepce, aby systém zkoušek v tahu mohl zaručovat vhodnost a přesnost při měření pevnosti v tahu normalizovaných zkušebních kusů, jejichž pevnost v tahu je stanovena předem, v předpokládaném rozsahu. Norma rovněž stanoví zkušební kusy pro minimalizaci odchylek charakteristik mezi zkoušenými kusy. Přejímaná EN 62047-3 představuje 3 strany anglického textu a 15 stran anglického a francouzského textu normy IEC

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe