ČSN EN IEC 60512-23-3-ed.2 (354055)

Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 23-3: Screening and filtering tests - Test 23c: Shielding effectiveness of connectors and accessories - Line injection method

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.7.2019


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.60 ohne MWS
13.60

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN IEC 60512-23-3-ed.2
Zeichen: 354055
Katalog-Nummer: 507773
Ausgabedatum normen: 1.7.2019
SKU: NS-953007
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN IEC 60512-23-3-ed.2 (354055):

Tato norma popisuje standardní zkoušku na měření účinnosti stínění konektoru či konektoru vybaveného příslušenstvím a zakončeného kabelem. Celek má plynulou schopnost stínění ve 360° po celé své délce. Tuto zkušební metodu lze použít u stíněných konektorů a příslušenství konektorů se stínící schopností. Mohou být zkoušeny následující typy konektorů: - kruhové konektory; - obdélníkové konektory; - konektory pro desky s plošnými spoji; - příslušenství stíněných konektorů. Zkušební metoda využívá principu, že vnitřní stínicí vlastnost konektoru/příslušenství/ kabelové sestavy charakterizuje jeho povrchová přenosová impedance, která může být vyjádřena jako podélné napětí uvnitř krytu v poměru k protékajícímu proudu na vnějším plášti. Zkušební metoda je založena na dvou obvodech s přizpůsobenou impedancí. Zkoušený konektor je zapojen do sekundárního obvodu. Přiváděcí vedení primárního obvodu s přizpůsobenou impedancí, které budí elektromagnetické pole, prochází paralelně s povrchem testovaného zkušebního vzorku. Tato zkouška je vhodná k měření účinnosti stínění konektoru vybaveného trojosými kontakty se stíněnými zkroucenými dvojlinkami, užívanými v datových sběrnicových systémech

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.