ČSN EN IEC 60793-1-1-ed.4 (359213)

Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods and test procedures - General and guidance

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.30 ohne MWS
13.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN IEC 60793-1-1-ed.4
Zeichen: 359213
Katalog-Nummer: 515757
Ausgabedatum normen: 1.1.2023
SKU: NS-1097937
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Fibres and cables

Die Annotation des Normtextes ČSN EN IEC 60793-1-1-ed.4 (359213):

Tato norma uvádí a poskytuje návod na používání dokumentů, které poskytují jednotné požadavky na měření a zkoušení optických vláken, a tím pomáhá při kontrole vláken a kabelů pro komerční (zejména telekomunikační) účely. Jednotlivé měřicí a zkušební metody jsou obsaženy v různých částech souboru IEC 60793. Jsou identifikovány jako IEC 60793-1-X, kde "X" je přidělené číslo podčásti, udávající její vztah k souboru IEC 60793-1. Obecně platí, že se měřicí a zkušební metody, pokryté souborem IEC 60793-2 souvisejícím se specifikacemi výrobku, týkají všech mnohovidových vláken třídy A a jednovidových vláken třídy B a C, i když mohou existovat výjimky. Kapitola 1 každé části souboru IEC 60793 obsahuje rozsah platnosti pro každý jednotlivý atribut

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.