ČSN EN IEC 61124-ed.3 (010644)

Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis23.80 ohne MWS
23.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN IEC 61124-ed.3
Zeichen: 010644
Katalog-Nummer: 518325
Ausgabedatum normen: 1.12.2023
SKU: NS-1159478
Zahl der Seiten: 84
Gewicht ca.: 283 g (0.62 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN IEC 61124-ed.3 (010644):

Zkoušení bezporuchovosti zařízení je nedílnou součástí řízení spolehlivosti a kvality produktů. Ověřovací zkoušky bezporuchovosti jsou jedním ze základních druhů zdrojů dat pro předpověď spolehlivosti zařízení. Norma obsahuje řadu optimalizovaných zkušebních plánů, příslušných operativních charakteristik a grafů pro stanovení očekávané doby zkoušky do rozhodnutí. V normě jsou popsány postupy pro ověření, zda hodnoty základních ukazatelů bezporuchovosti (intenzity poruch, parametru proudu poruch, střední doby do poruchy a střední doby provozu mezi poruchami) zkoušeného výrobku odpovídají zadaným požadavkům. Norma je doplněna o řadu příkladů jejího použití v rozsáhlých přílohách. Nové vydání této normy obsahuje poměrně velký počet technických a redakčních změn a zpřesnění, zejména byla přepracována zkrácená postupná zkouška pro poměr pravděpodobností vyvinutá v poslední době, zkoušky byly významně zkráceny, byl rozšířen rozsah parametrů zkoušek, do zkušebních plánů byly začleněny různé poměry rizik, hodnoty očekávané kumulované doby zkoušky do rozhodnutí byly zpřesněny a jsou uváděny v příslušných oblastech a do normy byly doplněny směrnice pro rozšíření souboru zkoušek s použitím přesné interpolace

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.