ČSN EN IEC 62960 (010690)

Dependability reviews during the life cycle

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2020


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.00 ohne MWS
19.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN IEC 62960
Zeichen: 010690
Katalog-Nummer: 511233
Ausgabedatum normen: 1.12.2020
SKU: NS-1011231
Zahl der Seiten: 56
Gewicht ca.: 168 g (0.37 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN IEC 62960 (010690):

V tomto dokumentu je uveden návod na metodiku přezkoumání pro spolehlivost z technického hlediska, jež je použitelná ve všech etapách životního cyklu systému. Její použití může zlepšit spolehlivost systému po celou dobu jeho životního cyklu pomocí spouštění vhodných zásahů ve vhodných časech s cílem zaměřit se na potenciální problémy spolehlivosti. Je zde uveden návod pro vývojové pracovníky, výrobce, uživatele a nezávislé posuzovatele z třetích stran, jako jsou například konzultační organizace. V tomto dokumentu je popsána metodika přezkoumání spolehlivosti soustředěná na: - ucelenost činností při přezkoumání napříč etapami životního cyklu a jejich dopadem na spolehlivost; - identifikaci zainteresovaných stran a jak toto ovlivňuje činnosti při přezkoumání spolehlivosti; - vztahy mezi různými typy přezkoumání; - postupy pro efektivní přezkoumání spolehlivosti; - příklady činností při přezkoumání spolehlivosti

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe