Die norm ČSN EN ISO 10209 (013101)

Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation

Automatische Übersetzung:

Technische Dokumentation - Begriffe - Begriffe für technische Zeichnungen, Produktdefinition und der zugehörigen Dokumentation.NORM herausgegeben am 1.3.2015


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (37.30 EUR)

37.30
41.00


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 10209
Zeichen: 013101
Katalog-Nummer: 94741
Ausgabedatum normen: 1.3.2015
Zahl der Seiten: 152
Gewicht ca.: 487 g (1.07 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 10209 (013101):

Tato mezinárodní norma stanovuje a definuje pojmy používané v technické dokumentaci týkající se technických výkresů, definice výrobků a příslušná dokumentace ve všech oblastech použití. Tento slovník je založen na všech termínech uvedenými v normách ISO/TC 10 a dalších dokumentech, které jsou důležité pro technické dokumentaci výrobku bez ohledu na disciplínu. Termíny byly zařazeny do specifických oblastí použití. Nové termíny vyžadované ISO/TC 10 podvýbory a pracovními skupinami pro nové nebo revidované normy budou ve slovníku ratifikovány ISO/TC 10 týmem údržby a budou zahrnuty v budoucích změnách této mezinárodní normy

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe