ČSN EN ISO 10801 (012014)

Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010)

Automatische name übersetzung:

Nanotechnologien - Erzeugung von Metallnanopartikeln zur Inhalationstoxizitätsprüfung mit Hilfe eines Verdampfungs / Kondensationsverfahren.NORM herausgegeben am 1.6.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.70 ohne MWS
11.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 10801
Zeichen: 012014
Katalog-Nummer: 88498
Ausgabedatum normen: 1.6.2011
SKU: NS-164238
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Physics. Chemistry

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 10801 (012014):

Tato mezinárodní norma uvádí požadavky a doporučení pro tvorbu nanočástic kovů, které jsou ve formě aerosolu použitelné pro inhalační studie toxicity, odpařovací/kondenzační metodou. Použití je omezeno na kovy jako je zlato a stříbro, u kterých bylo prokázáno, že za užití metodiky, která je specifikována (podrobně v příloze A), se vytvářejí nanočástice použitelné pro testy inhalační toxicity

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe