Die norm ČSN EN ISO 11203 (011618)

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level

Automatische Übersetzung:

Akustik - Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten - Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten aus dem Schallleistungspegel.NORM herausgegeben am 1.4.2010


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (6.80 EUR)

6.80
7.50


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 11203
Zeichen: 011618
Katalog-Nummer: 85631
Ausgabedatum normen: 1.4.2010
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise emitted by machines and equipment

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 11203 (011618):

Tato mezinárodní norma stanovuje dvě metody určování hladin emisního akustického tlaku strojů a zařízení na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech výpočtem z hladin akustického výkonu. Základním účelem tohoto určení je umožnit porovnávání činnosti různých strojů nebo zařízení dané skupiny v určených podmínkách prostředí a za normalizovaných montážních a provozních podmínek. Získané údaje se mohou rovněž použít pro deklarování a ověřování hladin emisního akustického tlaku, jak je stanoveno v ISO 4871. Hladiny emisního akustického tlaku jsou určeny se stejným frekvenčním a časovým vážením nebo ve stejných frekvenčních pásmech, ve kterých byly určeny hladiny akustického výkonu. POZNÁMKA 1 - Obsahy této normy a souvisících mezinárodních norem je shrnuty v tabulce 1 ISO 11200:1995

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.