ČSN EN ISO 11205 (011618)

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity

Automatische name übersetzung:

Akustik - Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten - Verfahren zur Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten aus Schallintensitätsmessungen.NORM herausgegeben am 1.4.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.70 ohne MWS
11.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 11205
Zeichen: 011618
Katalog-Nummer: 85629
Ausgabedatum normen: 1.4.2010
SKU: NS-164561
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 11205 (011618):

Tato mezinárodní norma stanovuje technickou metodu (třída přesnosti 2) pro určování hladin emisního akustického tlaku strojů in situ na stanovištích obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity. Je alternativou ISO 11201, ISO 11202 a ISO 11204 pro měření in situ. Je použitelná ve všech zkušebních prostředích, ve kterých je zajištěno, že požadavky na hluk pozadí a indikátory pole jsou splněny. Tato mezinárodní norma je použitelná u všech zařízení vyzařujících stacionární širokopásmový hluk. Hluk se může lišit mezi pracovními cykly a může buď obsahovat, nebo neobsahovat složky s diskrétními frekvencemi nebo úzkými pásmy

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe