ČSN EN ISO 11690-1 (011680)

Acoustics - Recommended practice for design of low-noise workplaces containing machinery - Part 1: Noise control strategies

Automatische name übersetzung:

Akustik - Richtlinien für die Gestaltung von Arbeitsplätzen mit geräuscharmen Maschinen und Anlagen ausgestattet - Teil 1: Strategien zur Lärmminderung.NORM herausgegeben am 1.4.1998


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.30 ohne MWS
12.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 11690-1
Zeichen: 011680
Katalog-Nummer: 51770
Ausgabedatum normen: 1.4.1998
SKU: NS-164830
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 11690-1 (011680):

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11690-1:1996. Evropská norma EN ISO 11690-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11690-1:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část (ČSN EN) ISO 11690 nastiňuje strategii, kterou je potřebné aplikovat při řešení problémů hluku na stávajících nebo plánovaných pracovištích tím, že popisuje základní pojmy v oboru snižování hluku (snížení hluku, emise hluku, imise hluku a expozice hluku). Tuto normu lze užít pro všechny typy pracovišť a pro všechny typy zdrojů hluku, se kterými se setkáváme na pracovištích zahrnujících činnost lidí. Obsahuje důležité strategie, které je vhodné přijmout při nákupu nového stroje nebo zařízení. Tato část (ČSN EN) ISO 11690 pojednává pouze o slyšitelném zvuku. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zásady snižování hluku, kapitolu 5 - Hodnocení hlukové situace, kapitolu 6 - Zúčastněné strany, kapitolu 7 - Řešení problémů hluku na pracovištích, kapitolu 8 - Činnosti před nákup nového stroje, kapitolu 9 - Predikce hluku jako nástroj plánování, kapitolu 10 - Dlouhodobé programy snižování hluku. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A a ZA. Za pozornost v normě stojí důsledné rozlišování emisí a imisí hluku, což je také velmi názorně znázorněno graficky, resp. na obrázcích 1 a 2. Z tohoto hlediska stojí za pozornost tyto definice: čl.3.2.5 - Měřená hodnota emise hluku L: Buď hladina akustického výkonu A, nebo časově průměrovaná emisní hladina akustického tlaku A, nebo emisní špičková hladina akustického tlaku C, které jsou určovány měřením, měřené hodnoty mohou být určovány buď pro jednotlivý stroj, nebo jako průměrné pro řadu strojů, jsou vyjádřeny v decibelech a nejsou zaokrouhlovány, čl.3.2.6 - Deklarace emise hluku: Informace o hluku vyzařovaném strojem, kterou poskytuje výrobce nebo dodavatel v technické dokumentaci nebo jiné literatuře, a která se týká emisních hlukových hodnot, může mít buď formu jednočíselné deklarované hodnoty emise hluku, nebo dvoučíselné deklarované hodnoty emise hluku, čl.3.3.1 - Imise hluku na pracovním místě: Všechny hluky, které jsou - bez ohledu na to, zda je pracovník přítomen či nikoli - ve stanoveném časovém intervalu T v měřicím bodě (pracovní místo) v konkrétní situaci, tj. hluk přicházející od stroje, hluk přicházející z jiných zdrojů hluku a hluk odražený od stropu, stěn a jiného vybavení, a konečně čl.3.3.2 - Expozice hluku osoby: Všechny hluky, které přicházejí ve stanoveném časovém intervalu T v konkrétní situaci do sluchového orgánu pracovníka. ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) byla vydána v dubnu 1998

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe