ČSN EN ISO 11691 (011666)

Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method

Automatische name übersetzung:

Akustik - Messung der Einfügungsdämpfung von Schalldämpfern ohne Strömung - Laborverfahren der Genauigkeitsklasse drittenNORM herausgegeben am 1.3.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.80 ohne MWS
7.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 11691
Zeichen: 011666
Katalog-Nummer: 85575
Ausgabedatum normen: 1.3.2010
SKU: NS-164833
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Acoustics in building. Sound insulation

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 11691 (011666):

Tato mezinárodní norma stanovuje laboratorní substituční metodu pro určování vložného útlumu bez proudění v potrubí, zejména absorpčních tlumičů kruhového a pravoúhlého průřezu i dalších částí systémů užívaných ve ventilačních a klimatizačních systémech. POZNÁMKA 1 - Laboratorní měřicí postup pro tlumiče s vloženým prouděním je popsán v ISO 7235. Tato mezinárodní norma je použitelná pro tlumiče u nichž výpočtová rychlost nepřekračuje 15 m/s. Protože metoda neuvažuje vlastní hluk vznikající prouděním, není tato mezinárodní norma použitelná pro tlumiče, u kterých tento typ hluku má zásadní vliv na hodnocení vlastností tlumiče. Vložný útlum, určený v souladu s touto mezinárodní normou v laboratoři, nemusí být vždy stejný s vložným útlumem, který se získá při praktické aplikaci. Rozdílná pole zvuku a proudění jsou příčinou rozdílných výsledků. Protože tato mezinárodní norma požaduje standardní potrubí, výsledky mohou zahrnovat vlivy bočního přenosu vibracemi potrubí, umožňuje toto uspořádání určení horního limitu vložného útlumu. POZNÁMKA 2 - ISO 7235 poskytuje metodu pro určení tohoto horního limitu. Tato mezinárodní norma je určena pro tlumiče s kruhovým průřezem o průměru od 80 mm do 2 000 mm nebo pro tlumiče s pravoúhlým průřezem se shodnou velikostí plochy průřezu

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe