ČSN EN ISO 11691 (011666)

Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.3.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.80 ohne MWS
8.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 11691
Zeichen: 011666
Katalog-Nummer: 514005
Ausgabedatum normen: 1.3.2022
SKU: NS-1050125
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Acoustics in building. Sound insulation

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 11691 (011666):

Tento dokument stanovuje laboratorní substituční metodu určování vložného útlumu bez proudění v potrubí, zejména absorpčních tlumičů kruhového a pravoúhlého průřezu, jakož i dalších prvků potrubí při použití ve větracích a klimatizačních systémech. POZNÁMKA - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče s vloženým prouděním jsou popsány v ISO 7235[5]. Tento dokument je použitelný pro tlumiče, u kterých výpočtová rychlost nepřekračuje 15 m/s. Poněvadž metoda nezahrnuje hluk vytvářený vlastním prouděním, není tento dokument vhodný ke zkouškám na tlumičích, u kterých má tento druh hluku zásadní význam při hodnocení činnosti tlumiče. Poněvadž většina tlumičů, zejména v kancelářích a obydlích, má výpočtové rychlosti pod 15 m/s, může být tento dokument často cenové výhodnější alternativou ISO 7235[5]. Vložný útlum určený v souladu s tímto dokumentem v laboratoři nemusí být nezbytně stejný jako vložný útlum získaný v praktické instalaci. Rozdílná zvuková pole a proudění v potrubí přinášejí rozdílné výsledky. V tomto dokumentu převažuje zvukové pole dané módy rovinné vlny. V důsledku použití měřicích potrubí pravidelného tvaru, mohou výsledky zahrnovat určitý boční přenos prostřednictvím vibrací konstrukce stěn potrubí, které stanovují horní mez vložného útlumu, kterou lze určit. Tento dokument je určen k použití pro tlumiče s kruhovým průřezem o průměrech od 80 mm do 2 000 mm nebo tlumiče s pravoúhlým průřezem se shodnou velikostí plochy průřezu

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.