ČSN EN ISO 11819-1 (011679)

Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.11.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis21.80 ohne MWS
21.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 11819-1
Zeichen: 011679
Katalog-Nummer: 518273
Ausgabedatum normen: 1.11.2023
SKU: NS-1157102
Zahl der Seiten: 52
Gewicht ca.: 156 g (0.34 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise emitted by means of transport

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 11819-1 (011679):

Tento dokument stanovuje metodu pro porovnání dopravního hluku na různých površích vozovky pro různá složení silniční dopravy sloužící k vyhodnocení různých typů povrchů vozovky. Určitému povrchu vozovky jsou přiřazeny hladiny akustického tlaku, reprezentující buď lehká, nebo těžká vozidla jedoucí zvolenými rychlostmi. Metoda je použitelná pro neomezovaný dopravní proud, tj. pohybující se konstantní rychlostí, při povolených rychlostech 50 km/h a vyšších. Pro jiné jízdní podmínky, kdy dopravní proud je omezován, např. na křižovatkách a při dopravních kongescích, nelze metodu použít. Normalizovaná metoda pro porovnávání hlukových charakteristik povrchů vozovky dává orgánům státní správy v oblasti komunikací a životního prostředí nástroj k zavedení běžných praxí nebo limitů, pokud jde o použití povrchů vozovky splňujících určitá hluková kritéria. Předmětem ISO 11819 (všechny části) však není taková kritéria navrhovat. Statistická metoda při průjezdu (SPB) je vhodná k použití pro tyto hlavní účely: - ke klasifikování povrchů vozovky podle vlivu na dopravní hluk (klasifikace povrchů); - jako pomůcka při ověřování shody zhotovení povrchů vozovky; - k hodnocení akustického chování povrchů vozovky v průběhu provozu vzhledem k novému stavu; - k hodnocení vlivu různých povrchů vozovky na dopravní hluk na místech bez ohledu na stav a dobu provozu; - k hodnocení akustického chování povrchů vozovky vzhledem k referenčnímu povrchu. Z důvodu praktických omezení nemůže být metoda použita na všech možných místech. Zkoušení na některých místech, která byla dříve nepřijatelná, však umožňuje metoda s využitím pomocné desky. Obecný popis statistické metody při průjezdu je uveden v kapitole 5

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.