ČSN EN ISO 11904-2 (011636)

Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 2: Technique using a manikin

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.4.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.30 ohne MWS
13.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 11904-2
Zeichen: 011636
Katalog-Nummer: 514006
Ausgabedatum normen: 1.4.2022
SKU: NS-1052553
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 11904-2 (011636):

Tento dokument specifikuje základní rámec metod pro měření akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha. Tato měření se provádějí pomocí figuríny opatřené simulátory ucha včetně mikrofonů. Naměřené hodnoty se následně přepočítají na odpovídající hladiny akustického tlaku ve volném nebo difuzním poli. Výsledky jsou uváděny jako ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vztažené k volnému nebo difuznímu poli. Tento postup se označuje jako metoda používající figurínu. Tento dokument je použitelný při stanovení expozice ze zdrojů zvuku v blízkosti ucha, například při zkouškách zařízení nebo na pracovišti, kde se používají sluchátka nebo chrániče sluchu vybavené zařízením pro zvukovou komunikaci. Tento dokument je použitelný v kmitočtovém rozsahu od 20 Hz do 10 kHz. Pro kmitočty nad 10 kHz lze použít ISO 11904-1

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.