ČSN EN ISO 12718 (015005)

Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Wirbelstromprüfung - Terminologie.NORM herausgegeben am 1.4.2009


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.00 ohne MWS
14.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 12718
Zeichen: 015005
Katalog-Nummer: 83063
Ausgabedatum normen: 1.4.2009
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Testing (Vocabularies)Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 12718 (015005):

Tato mezinárodní norma EN ISO 12718:2008 definuje termíny používané při zkoušení výrobků metodou vířivých proudů. Norma je rozdělena na šest samostatných částí, ve kterých jsou uvedeny termíny a jejich definice pro jednotlivé oblasti používání, měření a vyhodnocování měření při zkoušení vířivými proudy. V závěru je norma doplněna rejstříkem termínů v anglickém, francouzském a německém jazyce. Do normy je doplněna rovněž národní příloha, která uvádí český abecední rejstřík termínů pro zkoušení vířivými proudy.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe