ČSN EN ISO 129-1 (013130)

Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.4.2019


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis21.10 ohne MWS
21.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 129-1
Zeichen: 013130
Katalog-Nummer: 507193
Ausgabedatum normen: 1.4.2019
SKU: NS-990612
Zahl der Seiten: 88
Gewicht ca.: 295 g (0.65 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Technical drawings in general

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 129-1 (013130):

Norma ČSN ISO 129-1 stanovuje obecné zásady zobrazování kót, rozměrů a souvisících tolerancí, které se užívají na technických výkresech s 2D zobrazením ve všech oborech a odvětvích a lze je použít i ve 3D zobrazení. Všechna pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou vhodná pro jakýkoliv druh výkresu. Tento dokument zavádí pojmy indikátor vlastnosti, rozvinutá délka, vymezení, indikátor povrchu, specifická poznámka a textová instrukce. Tento dokument se nevztahuje na užívání tolerancí rozměrů a určení jejich významu. Zásady tolerování uvádí ISO 14405-1

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 129-1:2019/Z1 (013130) Änderung

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.

Änderung herausgegeben am 1.4.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.20


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe