ČSN EN ISO 13473-1 (011678)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of Mean Profile Depth

Automatische Übersetzung:

Charakterisierung von Pflaster-Textur mit Oberflächenprofilen - Teil 1: Bestimmung der mittleren Profiltiefe.NORM herausgegeben am 1.11.2004


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis10.90 ohne MWS
10.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 13473-1
Zeichen: 011678
Katalog-Nummer: 71693
Ausgabedatum normen: 1.11.2004
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 13473-1 (011678):

popisuje zkušební metodu pro určování průměrné hloubky makrotextury povrchu vozovky měřením profilové křivky povrchu a výpočtem hloubky textury z tohoto profilu. Tento postup je navržen pro zjišťování hodnoty průměrné hloubky pouze makrotextury povrchu a není ovlivněn mikrotexturou vozovky a nerovností. Cílem ČSN EN ISO 13473-1 je získání mezinárodně přijatého postupu pro určování hloubky textury povrchu vozovky, který je alternativou k tradičně užívané metodě objemové skvrny (obecně používající písek nebo skleněné kuličky) dávající srovnatelné hodnoty textury. Série norem ISO 13473 byla vypracována v důsledku potřeby označování a popisu zkušebního povrchu pro měření hluku vozidel (ISO 10844). Měření hloubky makrotextury podle této mezinárodní normy není obecně postačující pro určení zkušebních podmínek vozidla nebo měření dopravního hluku, ale použití je omezeno na doplnění jiných metod určování povrchu. Tato metoda je vhodná k určování průměrné hloubky profilu povrchu vozovky. Tuto průměrnou hloubku profilu je možné transformovat na kvantitu, která hodnotí hloubku makrotextury souhlasně s metodou objemové skvrny. Je použitelná pro zkoušky v terénu a právě tak pro zkoušky v laboratoři na vzorcích vozovky. Když se použije ve spojení s jinými fyzikálními zkouškami, jsou hodnoty hloubky makrotextury odvozené z této zkušební metody použitelné k posouzení protismykových vlastností vozovky (viz např. [1]), posouzení hlukových charakteristik (viz např. ISO 10844) a stanovení vhodnosti materiálu pro kryt vozovky nebo způsobu povrchové úpravy vozovky. Metoda spolu s jinými měřeními (pokud jsou použitelné), jako je pórovitost nebo mikrotextura, se může použít pro posouzení kvality vozovek. Tvar, velikost a rozdělení zrn kameniva vozovky jsou charakteristiky textury, které nejsou v této metodě zohledněny. Metoda si neklade za cíl zajistit úplné posouzení charakteristik textury povrchu vozovky. Pozornost by měla být zaměřena zvláště na interpretaci výsledků, jestliže se metoda použije pro pórovité povrchy nebo na povrchy rýhované (viz příloha B). POZNÁMKA 1 - Další mezinárodní normy zabývající se zjišťováním profilu povrchu jsou např. ISO 468, ISO 1878, ISO 1879, ISO 1880, ISO 3274, ISO 4287 a ISO 4288 (viz příloha F). Ačkoli to v nich není jasně stanoveno, jsou hlavně užívány pro měření konečného povrchu (mikrotextury) kovových obrobků a netýkají se vozovek. Tato část ISO 13473 je zpracována pro měření textury vozovky a není určena pro jiná použití.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe