ČSN EN ISO 13565-2 (014446)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; surfaces having stratified functional properties - Part 2: Height characterization using the linear material ratio curve

Automatische name übersetzung:

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren; Oberflächen mit plateauartigen funktionellen Eigenschaften - Teil 2: Höhe Merkmale der linearen Materialverhältniskurve.NORM herausgegeben am 1.2.1999


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis6.30 ohne MWS
6.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 13565-2
Zeichen: 014446
Katalog-Nummer: 55367
Ausgabedatum normen: 1.2.1999
SKU: NS-165413
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Properties of surfaces

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 13565-2 (014446):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13565-2:1997. Evropská norma EN ISO 13565-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 13565-2:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se sestává z následujících částí: Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření, Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního materiálového poměru a Část 3: Výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu. Tato druhá část normy (ČSN EN) ISO 13565 popisuje proces hodnocení pro určení parametrů z lineárního vyjádření křivky materiálového poměru (zmiňované rovněž jako Abbottova křivka), která popisuje vzrůst materiálového podílu se stoupající velikostí hloubky profilu drsnosti. Parametry jsou určeny jako pomocný prostředek k posuzování provozního chování mechanicky velmi namáhaných povrchů. ČSN EN ISO 13565-2 (01 4446) byla vydána v únoru 1999

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe