ČSN EN ISO 14044 (010944)

Environmental management - Life Cycle Assessment- Requirements and guidelines

Automatische name übersetzung:

Umweltmanagement - Ökobilanz - Anforderungen und Anleitungen.NORM herausgegeben am 1.11.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis22.70 ohne MWS
22.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 14044
Zeichen: 010944
Katalog-Nummer: 77067
Ausgabedatum normen: 1.11.2006
SKU: NS-165636
Zahl der Seiten: 68
Gewicht ca.: 204 g (0.45 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Environmental managementProduct life-cycles

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 14044 (010944):

prvním vydáním této normy, která spolu s ISO 14040:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje podrobné informace pro posuzování životního cyklu v následujících bodech: a) definice cíle a rozsahu LCA b) fáze inventarizační analýzy životního cyklu (LCI) c) fáze posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) d) fáze interpretace životního cyklu e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA f) omezení LCA g) vztah mezi fázemi LCA h) podmínky pro použití výběrů hodnot a volitelných prvků. Zamýšlené použití výsledků LCA a LCI je zvažováno v průběhu definování cíle a rozsahu, ale samotná aplikace stojí mimo rozsah této mezinárodní normy

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 14044:2006/A1 (010944) Änderung

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

Änderung herausgegeben am 1.9.2018

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.80 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.80


AUF LAGER
ČSN EN ISO 14044:2006/A2 (010944) Änderung

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

Änderung herausgegeben am 1.5.2021

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (8.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
8.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.