ČSN EN ISO 14044 (010944)

Environmental management - Life Cycle Assessment- Requirements and guidelines

Automatische name übersetzung:

Umweltmanagement - Ökobilanz - Anforderungen und Anleitungen.NORM herausgegeben am 1.11.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis20.20 ohne MWS
20.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 14044
Zeichen: 010944
Katalog-Nummer: 77067
Ausgabedatum normen: 1.11.2006
SKU: NS-165636
Zahl der Seiten: 68
Gewicht ca.: 204 g (0.45 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Environmental managementProduct life-cycles

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 14044 (010944):

prvním vydáním této normy, která spolu s ISO 14040:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje podrobné informace pro posuzování životního cyklu v následujících bodech: a) definice cíle a rozsahu LCA b) fáze inventarizační analýzy životního cyklu (LCI) c) fáze posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) d) fáze interpretace životního cyklu e) podávání zpráv a kritické přezkoumání LCA f) omezení LCA g) vztah mezi fázemi LCA h) podmínky pro použití výběrů hodnot a volitelných prvků. Zamýšlené použití výsledků LCA a LCI je zvažováno v průběhu definování cíle a rozsahu, ale samotná aplikace stojí mimo rozsah této mezinárodní normy

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 14044:2006/A1 (010944) Änderung

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

Änderung herausgegeben am 1.9.2018

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.30 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.30


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe