ČSN EN ISO 14253-1 (014100)

Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for proving conformity or nonconformity with specifications

Automatische Übersetzung:

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Prüfung von Werkstücken und Messgeräten - Teil 1: Entscheidungsregeln für den Nachweis der Einhaltung oder Nichteinhaltung von Spezifikationen.NORM herausgegeben am 1.11.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.10 ohne MWS
7.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 14253-1
Zeichen: 014100
Katalog-Nummer: 96277
Ausgabedatum normen: 1.11.2014
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Linear and angular measurements in general

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 14253-1 (014100):

Tato část normy ISO 14253 stanoví pravidla pro stanovení shody nebo neshody s danými tolerancemi pro charakteristiky obrobku (nebo souboru obrobků) nebo mezí maximálních dovolených chyb pro metrologické charakteristiky měřidel, s ohledem na nejistotu měření. Tato pravidla jsou různá pro tolerance jednotlivých obrobků a tolerance souborů obrobků. Tato mezinárodní norma kromě jiného stanovuje pravidla pro případy, kdy nemůže být jasně rozhodnuto o prokázání (shody nebo neshody se specifikací), tzn., pokud výsledek měření padne do rozsahu nejistoty (viz 3.23), který je v okolí mezí specifikace. Tato část ISO 14253 platí pro specifikace stanovené ve všeobecných normách GPS (viz ISO/TR 14638), které byly vypracovány ISO/TC 213, včetně - specifikace obrobku/souboru obrobků (obvykle dané jako horní toleranční mez nebo dolní toleranční mez nebo oboje), a; - specifikací měřidel (obvykle dané jako maximální dovolené chyby). Tato část ISO 14253 platí jen pro charakteristiky vyjádřené jako číselné hodnoty veličiny

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe