Die norm ČSN EN ISO 14405-1 (014115)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 1: Linear sizes

Automatische Übersetzung:

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Längentoleranzen - Teil 1: Lineare Bemaßungen.NORM herausgegeben am 1.8.2011


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (10.70 EUR)

10.70
11.80


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 14405-1
Zeichen: 014115
Katalog-Nummer: 88649
Ausgabedatum normen: 1.8.2011
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Limits and fits

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 14405-1 (014115):

Tato část ISO 14405 je normou geometrických specifikací produktu (GPS) a je považována za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje články 1 až 3 řetězce norem rozměru. ISO/GPS směrný plán poskytuje v ISO/TR 14638 přehled systému ISO/GPS, kterého je tato část součástí. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v tomto normativním dokumentu a pravidla výchozího rozhodnutí dané v ISO 14253-1 se vztahují ke specifikacím uvedeným v souladu s tímto normativním dokumentem, pokud není uvedeno jinak. Pro více detailních informací o vztahu této části ISO 14405 k jiným normám a k matici GPS viz přílohu D. Vyrobené obrobky vykazují úchylky od ideálního geometrického tvaru. Skutečná hodnota velikosti rozměrového prvku je závislá na tvaru úchylek a na použitém specifickém typu rozměru. Typ rozměru rozměrového prvku bude použit v závislosti na funkci obrobku. K indikování typu rozměru na výkrese může být použit modifikátor specifikace pro řízení funkce prvku a metody hodnocení. Tato část ISO 14405 ustanovuje výchozí operátory specifikace pro lineární rozměr a definuje počet specifických operátorů specifikace pro lineární rozměr rozměrového prvku typů "válec" a "dva paralelní protilehlé povrchy". Tato norma určuje pro tyto lineární rozměry modifikátory specifikace a indikaci na výkresech. Tato část ISO 14405 pokrývá následující lineární rozměry: - místní rozměr; - rozměr mezi dvěma body; - sférický rozměr; - rozměr průřezu; - rozměr části; - globální rozměr; - přímý globální lineární rozměr; - rozměr nejmenších čtverců; - maximální vepsaný rozměr; - minimální opsaný rozměr; - nepřímý globální lineární rozměr; - vypočtený rozměr; - průměr z obvodu; - průměr z plochy; - průměr z objemu; - uspořádána rozměrová řada; - maximální rozměr; - minimální rozměr; - průměrný rozměr; - střední rozměr; - střední rozsah rozměru; - rozsah rozměru. Tato část ISO 14405 určuje tolerance lineárních rozměrů, které jsou: - + a/nebo - mezní úchylka (např. 0/-0,019) (viz obrázek 9); - horní mezní rozměr (ULS) a/nebo dolní mezní rozměr (LLS) (např. 15,2 max., 12 min. nebo 30,2/30,181) (viz obrázek 11); - ISO kód toleranční třídy v souladu s ISO 286-1 (např. 10 h6) (viz obrázek 10) s nebo bez modifikátorů (viz tabulku 1 a 2). Tato část ISO 14405 poskytuje sadu nástrojů k vyjádření různých typů charakteristických rozměrů. Nepředstavuje žádné informace na vztahy mezi funkcí nebo použitím a charakteristickým rozměrem

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe