ČSN EN ISO 14819-1 (018253)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.8.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis23.90 ohne MWS
23.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 14819-1
Zeichen: 018253
Katalog-Nummer: 513069
Ausgabedatum normen: 1.8.2021
SKU: NS-1030536
Zahl der Seiten: 76
Gewicht ca.: 228 g (0.50 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 14819-1 (018253):

Dopravní a cestovní informace (TTI) mohou být šířeny pomocí více prostředků a služeb (pomocí statických terminálů, přenosných terminálů, palubních zařízení). Pro zajištění interoperability je potřeba, aby formát předávaných dat byl jasně definován a normalizován, aby byla umožněna spolupráce s více poskytovateli dopravních dat. Tato část normy poskytuje datovou specifikaci pro dopravní a cestovní informace (TTI) společně s jejich síťovou a servisní vrstvou, přenášených pomocí RDS-TMC. Protokol ALERT-C, definovaný v této části normy, podporuje datový kanál přidružený k rozhlasovému FM vysílání pro motoristy tím, že poskytuje informace o mnoha druzích dopravních událostí. Jedná se o informace o dopravních omezeních na pozemních komunikacích, o pracích na silnici, povětrnostních podmínkách, dopravních nehodách apod., které se týkají hlavních státních a mezinárodních silnic, regionálních silnic nebo městských komunikací

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.