ČSN EN ISO 14819-3 (018253)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C

Automatische name übersetzung:

Verkehrs- und Reiseinformation (TTI) - TTI-Nachrichten über Verkehrsmeldungscodierung - Teil 3: Referenzposition für Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) mit ALERT-C. (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.5.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.70 ohne MWS
19.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 14819-3
Zeichen: 018253
Katalog-Nummer: 95323
Ausgabedatum normen: 1.5.2014
SKU: NS-165991
Zahl der Seiten: 84
Gewicht ca.: 283 g (0.62 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 14819-3 (018253):

Dopravní a cestovní informace (TTI) mohou být šířeny pomocí více prostředků a služeb (pomocí statických ter-minálů, přenosných terminálů, palubních zařízení). Pro zajištění interoperability je potřeba, aby formát předávaných dat byl jasně definován a normalizován, aby byla umožněna spolupráce s více poskytovateli dopravních dat. Tato třetí část normy představuje způsoby značení místa a pozic ve zprávách dopravních a cestovních informací, včetně zpráv RDS-TMC. Na prvním místě se zaměřuje na již používané zprávy RDS-TMC ALERT-C. Byl zvolen modulární přístup se záměrem zjednodušení budoucího rozšíření pravidel pro odkazování na polohu i pro jiné dopravní a cestovní informační systémy. Pravidla odkazování na polohu definovaná v této části normy se týkají specifických požadavků systémů TMC, které pro dopravní a cestovní zprávy používají zkrácené kódy na základě protokolu ALERT-C. Pravidla se týkají především RDS-TMC, prostředků poskytování digitálně kódovaných dopravních a cestovních informací cestujícím a tichého kanálu na rádiových stanicích FM

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe