ČSN EN ISO 16092-4 (210705)

Machine tools safety - Presses - Part 4: Safety requirement for pneumatic presses

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.9.2020


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis20.30 ohne MWS
20.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 16092-4
Zeichen: 210705
Katalog-Nummer: 510904
Ausgabedatum normen: 1.9.2020
SKU: NS-1020183
Zahl der Seiten: 60
Gewicht ca.: 180 g (0.40 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Machine tools in general

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 16092-4 (210705):

Tento dokument, kromě ISO 16092-1, specifikuje bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodáváním pneumatických lisů, které jsou určeny k zpracování studeného materiálu nebo materiálu částečně ze studeného kovu. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími souvisejícími s pneumatickými lisy, které jsou používány v souladu s určením a za podmínek nesprávného použití, které jsou přiměřeně předvídatelné výrobcem (viz kapitola 4). Byly brány v úvahu všechny fáze životního cyklu stroje, jak je popsané v ISO 12100:2010, 5.4

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 16092-4:2020/Z1 (210705) Änderung

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.

Änderung herausgegeben am 1.3.2021

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.50 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.50


AUF LAGER


Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.