ČSN EN ISO 16136 (133215)

Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materials

Automatische name übersetzung:

Industriearmaturen - Klappen aus Thermoplasten.NORM herausgegeben am 1.1.2007


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.80 ohne MWS
8.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 16136
Zeichen: 133215
Katalog-Nummer: 77101
Ausgabedatum normen: 1.1.2007
SKU: NS-166602
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Other valves

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 16136 (133215):

Tento dokument (EN ISO 16136:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 138 "Plastické trubky, tvarovky a armatury pro přepravu tekutin". Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropské směrnice (směrnic) EU. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na konstrukci, funkční charakteristiky a výrobu klapek vyrobených z termoplastů, určených pro odpojování a regulaci, na jejich připojování k potrubnímu systému, na materiály tělesa a jejich tlako-teplotní stupně mezi -40 °C a +120 °C, na životnost 25 let a rovněž specifikuje jejich zkoušky. Tato mezinárodní norma je použitelná pro ručně nebo motorem ovládané armatury instalované v průmyslových potrubních systémech, bez ohledu na rozsah použití a dopravované tekutiny. POZNÁMKA 1 - Průmyslové potrubní systémy rovněž zahrnují systémy zásobování vodou pro všeobecné účely, odvodňování a kanalizaci. POZNÁMKA 2 - Pro potrubní systémy s vodou pro lidskou spotřebu mohou platit zvláštní požadavky. Tato evropská norma se zabývá rozsahem DN - DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500 a DN 600. a rozsahem PN a Class - PN 6, PN 10, PN 16 a Class 150

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 16136:2007/A1 (133215) Änderung

Průmyslové armatury - Klapky z materiálů termoplastů.

Änderung herausgegeben am 1.3.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.30 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.30


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.