ČSN EN ISO 17201-1 (011690)

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement

Automatische Übersetzung:

Akustik - Geräusche von Schießplätzen - Teil 1: Bestimmung der Schrotrauschen an der Mündung durch die Messung.NORM herausgegeben am 1.2.2006


Jazyk
Provedení
DostupnostAUF LAGER
Cena14.20 bez DPH
14.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 17201-1
Zeichen: 011690
Katalog-Nummer: 75349
Ausgabedatum normen: 1.2.2006
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 17201-1 (011690):

stanovuje metody k určování akustické energie zdroje, jakým je třesk výstřelu menšího kalibru než 20 mm nebo výbušniny menší než ekvivalent 50 g TNK. Je použitelná do vzdáleností, kde je pozorován špičkový akustický tlak menší než 1 kPa (rovnající se hladině špičkového akustického tlaku 154 dB). Energie zdroje, směrovost zdroje a jeho spektrální složení určené těmito postupy se mohou použít jako vstupní data do programů pro šíření zvuku, umožňují předikovat hluk střeleb v sousedství střelnic. Navíc se data mohou použít pro porovnávání emise zvuku různých typů zbraní nebo různých typů střeliva použitého u téže zbraně. ČSN EN ISO 17201-1 je použitelná pro zbraně používané v civilních střelnicích, ale je použitelná též pro vojenské zbraně. Není použitelná pro hodnocení poškození sluchu nebo ke stanovení hladin akustického tlaku v nelineární oblasti.

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 17201-1:2006/Oprava1 (011690) Korrektur

Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření.

Korrektur herausgegeben am 1.7.2009

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (0.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
0.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe