ČSN EN ISO 17201-1 (011690)

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.5.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.20 ohne MWS
17.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 17201-1
Zeichen: 011690
Katalog-Nummer: 514032
Ausgabedatum normen: 1.5.2022
SKU: NS-1055479
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 17201-1 (011690):

Tento dokument stanovuje metodu pro určování akustické energie zdroje výstřelu u ústí hlavně o rážích menších než 20 mm nebo výbušnin menších než ekvivalent 50 g TNT. Je použitelný ve vzdálenostech, kde jsou pozorovány špičkové akustické tlaky menší než 1 kPa (rovnající se hladině špičkového akustického tlaku 154 dB). Akustická energie zdroje, směrovost zdroje a jejich spektrální složení určené tímto postupem lze použít jako vstupní data do programů pro šíření zvuku, umožňujících předikovat hluk ze střeleb v sousedství střelnic. Navíc se data mohou použít pro porovnávání emise zvuku různých typů zbraní nebo různých typů střeliva použitého u téže zbraně. Tento dokument je použitelný pro zbraně používané v civilních střelnicích, ale lze jej použít také pro vojenské zbraně. Není použitelný pro posouzení poškození sluchu nebo ke stanovení hladin akustického tlaku v nelineární oblasti. V tomto dokumentu nejsou uvažovány tlumiče hluku nebo vestavěné tlumiče hluku zbraní

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.