ČSN EN ISO 17201-3 (011690)

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Guidelines for sound propagation calculations

Automatische Übersetzung:

Akustik - Geräusche von Schießplätzen - Teil 3: Anleitung für die Berechnung der Schallausbreitung.NORM herausgegeben am 1.9.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.40 ohne MWS
17.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 17201-3
Zeichen: 011690
Katalog-Nummer: 86701
Ausgabedatum normen: 1.9.2010
Zahl der Seiten: 56
Gewicht ca.: 168 g (0.37 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 17201-3 (011690):

Tato část ISO 17201 stanovuje metody predikce hladin expozice zvuku střelby pro jednotlivé výstřely v daném místě příjmu. Poskytuje směrnice pro výpočet dalších akustických ukazatelů z hladiny expozice zvuku. Predikce se zakládá na úhlovém rozložení akustické energie zdroje výstřelu u ústí hlavně stanovené podle ISO 17201-1 nebo vypočtené při použití hodnot z ISO 17201-2. Tato část ISO 17201 se používá pro zbraně s ráží menší než 20 mm nebo s výbušnou náplní menší než ekvivalent 50 g TNT ve vzdálenostech, kde špičkové akustické tlaky, včetně příspěvku zvuku střely, jsou menší než 1 kPa (154 dB). POZNÁMKA - Mohou se použít přísnější národní nebo jiné předpisy. Akustická energie zdroje zvuku výstřelu u ústí hlavně se obvykle měří nebo vypočítává pro podmínky volného pole a často vykazuje silnou směrovost. V mnoha případech se střílí ze střelných zbraní na střelnici, která obsahuje stavby, jako jsou např. krytá střeliště, stěny a bezpečnostní bariéry. Z pušek, zejména z brokovnic, se někdy střílí v mnoha směrech, např. při trapu nebo skeetu, kde je směr palby určen (popř. vyžadován) letovou dráhou hliněného terče. Tato část ISO 17201 doporučuje způsoby, kterými lze upravit zdrojová data pro použití postupu podle ISO 9613-2 tak, aby se získal obecný přehled o očekávaných hladinách expozice zvuku v sousedství střelnic

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe