ČSN EN ISO 17262 (018341)

Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structures

Automatische name übersetzung:

Intelligente Verkehrssysteme (ITS) - Automatische Fahrzeug- und Ausstattungsidentifizierung und Kosten - Nummerierung und Datenstrukturen den intermodalen Verkehr. (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.4.2013


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis24.00 ohne MWS
24.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 17262
Zeichen: 018341
Katalog-Nummer: 92576
Ausgabedatum normen: 1.4.2013
SKU: NS-166807
Zahl der Seiten: 76
Gewicht ca.: 228 g (0.50 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 17262 (018341):

Tato norma stanoví číslování a datové struktury pro jednoznačnou identifikaci zařízení a nákladů pro intermo-dální dopravu zboží. Norma definuje data nezávisle na nosiči dat. Modelování dat je založeno na popisu abs-traktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1) podle ISO/IEC 8824. Norma specifikuje data, která umožňují budoucí integraci s vyššími celky a rozšíření pro AVI/AEI systémy intermodální dopravy zboží. Norma se nezabývá jakýmikoli fyzickými aspekty, jako jsou rozhraní, rozměry atd., ani daty, která tvoří část přenosových nebo ukládacích protokolů. Data definovaná v této normě vyžadují systém pro kontrolu a distribuci číselných řad nezávislých na různých AVI/AEI systémech z důvodu jednoznačného určení a zabezpečení. Z toho důvodu se této normy týká ustanovení o registrační autoritě definované v ISO 14816

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 17262:2013/A1 (018341) Änderung

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Änderung herausgegeben am 1.9.2019

Ausgewählte Ausführung:
Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (9.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
9.00


AUF LAGER

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 17262:2013/Oprava1 (018341) Korrektur

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Korrektur herausgegeben am 1.5.2014

Ausgewählte Ausführung:
Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (4.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.