ČSN EN ISO 20270 (011694)

Acoustics - Characterization of sources of structure-borne sound and vibration - Indirect measurement of blocked forces

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.40 ohne MWS
17.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 20270
Zeichen: 011694
Katalog-Nummer: 513772
Ausgabedatum normen: 1.12.2021
SKU: NS-1145095
Zahl der Seiten: 48
Gewicht ca.: 144 g (0.32 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise emitted by machines and equipment

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 20270 (011694):

Tento dokument stanovuje metodu, kdy je vibrující součást (zdroj zvuku a vibrací šířených konstrukcí) připojena k pasivní konstrukci (nebo přijímači) a je příčinou vibrací v sestavě nebo vyzařování zvuku šířeného konstrukcí ze sestavy. Příklady jsou čerpadla instalovaná na lodích, servomotory ve vozidlech nebo strojích a provozy v budovách. V tomto kontextu lze za zdroj považovat jakoukoliv vibrující součást. Z důvodu potřeby měření vibrací ve všech stupních volností v místech styku (spojení mezi zdrojem a přijímačem) lze tento dokument aplikovat na sestavy, u kterých je takové měření možné. Tento dokument je použitelný jen pro sestavy, jejíchž funkce frekvenční odezvy jsou lineární a časově invariantní. Zdroj je možné instalovat do reálné sestavy nebo připevnit ke speciálně navrženému zkušebnímu stavu (který je popsán v 5.2). Tato standardní metoda byla validována pro stacionární signály tak, aby výsledky mohly být prezentovány ve frekvenční oblasti. Metoda však není omezena na stacionární signály: při vhodném zpracování dat je rovněž použitelná pro časově proměnné signály, jako jsou přechodové děje a rázy (za předpokladu, že je zachována linearita a časová invariance funkcí frekvenční odezvy). Tento dokument uvádí metodu měření a prezentace blokovacích sil společně s pokyny pro minimalizování nejistoty. Poskytuje metodu hodnocení kvality výsledků prostřednictvím postupu validace na palubě, ale nekomentuje přijatelnost nebo jiný parametr výsledků

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 20270:2021/Z1 (011694) Änderung

Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil.

Änderung herausgegeben am 1.6.2023

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.80 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.80


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.