ČSN EN ISO 21388 (011640)

Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM)

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.7.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.40 ohne MWS
17.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 21388
Zeichen: 011640
Katalog-Nummer: 515028
Ausgabedatum normen: 1.7.2022
SKU: NS-1066226
Zahl der Seiten: 48
Gewicht ca.: 144 g (0.32 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 21388 (011640):

Tento dokument platí pro služby managementu přizpůsobování sluchadel (HAFM) poskytované odborníky na sluchadla (HAP) ku prospěchu svých zákazníků. Zabezpečení sluchadel je založeno na znalostech a zkušenostech odborníka na sluchadla k zajištění řádného přizpůsobení a náležité služby v zájmu zákazníka s nedoslýchavostí. Tento dokument stanovuje obecné postupy HAFM od profilu zákazníka přes následnou administraci, organizování a řízení přizpůsobení sluchadel po všechny etapy. Stanovuje také důležité předpoklady, jako je vzdělání, zařízení a systémy, které jsou požadovány k zajištění náležitých služeb. Tento dokument je zaměřen na služby poskytované většině dospělých zákazníků s poškozeným sluchem. Uznává se, že určité populace s nedoslýchavostí, jako jsou děti, osoby s dalšími postiženími nebo osoby s implantovanými prostředky, mohou vyžadovat služby, které nejsou předmětem tohoto dokumentu. Tento dokument obecně platí pro sluchadla se vzdušným vedením a také pro většinu částí prostředků s kostním vedením. Nedoslýchavost může být důsledkem vážných zdravotních stavů. Odborníci na sluchadla nejsou v pozici pro stanovení diagnózy nebo léčby takových stavů. Při asistování zákazníkům, kteří vyhledávají rehabilitaci sluchu bez předchozího lékařského vyšetření, se očekává, že odborníci na sluchadla budou zjišťovat příznaky takových stavů a doporučovat k příslušné zdravotní péči. Kromě hlavní části dokumentu, ve které jsou stanoveny požadavky a postupy HAFM, je uvedeno několik informativních příloh. Pro praxi HAFM je bezpodmínečně nutné náležité vzdělání odborníků na sluchadla. V příloze A jsou stanoveny odborné způsobilosti vyžadované pro postupy HAFM. Příloha B uvádí doporučený studijní plán vzdělávání odborníků na sluchadla. V příloze C je uveden příklad vhodné místnosti pro přizpůsobení. Příloha D uvádí návod pro doporučování zákazníků na lékařské nebo další specializované vyšetření a léčbu. V příloze E jsou uvedena doporučení pro důležité informace, které mají být vzájemně předávány během postupu HAFM. Příloha F uvádí obsáhlý seznam terminologie, nabízející nejběžnější termíny týkající se HAFM. Podle záměru mají tyto přílohy napomáhat těm, kteří si přejí poskytovat HAFM nejvyšší kvality

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.