ČSN EN ISO 25378 (014124)

Geometrical product specifications (GPS) - Characteristics and conditions - Definitions

Automatische name übersetzung:

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Eigenschaften und Bedingungen - Begriffe.NORM herausgegeben am 1.2.2012


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.30 ohne MWS
19.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 25378
Zeichen: 014124
Katalog-Nummer: 89973
Ausgabedatum normen: 1.2.2012
SKU: NS-167730
Zahl der Seiten: 56
Gewicht ca.: 168 g (0.37 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Linear and angular measurements in general

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 25378 (014124):

Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné termíny pro geometrické specifikace, charakteristiky a podmínky. Tyto definice jsou založeny na pojmech vypracovaných v ISO 17450-1 a ISO 22432 a jsou dány použitím matematického popisu založeného na příloze B ISO 17450-1:2011. Tato mezinárodní norma není určena pro průmyslové použití jako takové mezi konstruktéry, ale má sloužit jako "mapa cesty" ke zmapování požadavků na základě geometrických prvků, což umožní budoucí normalizaci pro průmysl a vytváření softwaru stejným způsobem. Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné typy geometrických charakteristik a podmínek, které mohou být použity v GPS. Tyto popisy jsou aplikovatelné na - obrobek - montáž - populace obrobků - populace montáží. Tyto definice jsou založeny na pojmech operátorů a principu duality obsaženém v ISO 17450-1 a ISO/TS 17450-2 a na popisu typů geometrických prvků definovaných v ISO 22432. Koncepčně, tyto operátory specifikace mohou být použity jako operátory specifikace nebo jako operátory ověření (princip duality). Tato mezinárodní norma není určena k stanovení GPS specifikací, symboliky nebo jiných typů výrazů

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe