ČSN EN ISO 26000 (010390)

Guidance on social responsibility

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.7.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis30.30 ohne MWS
30.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 26000
Zeichen: 010390
Katalog-Nummer: 88082
Ausgabedatum normen: 1.7.2011
SKU: NS-1024162
Zahl der Seiten: 102
Gewicht ca.: 337 g (0.74 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Company organization and management in general

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 26000 (010390):

Tato norma poskytuje "metodické" pokyny k základním principům společenské odpovědnosti, přičemž rozlišuje společenskou odpovědnost a zapojení zainteresovaných stran, základní témata a otázky náležící do oblasti společenské odpovědnosti. Současně nabízí pokyny ke způsobům integrace společensky odpovědného chování v organizaci. Zdůrazňuje význam výsledků a zlepšení profilu v oblasti společenské odpovědnosti pro organizaci a její udržitelný rozvoj. Norma je určená k použití pro všechny typy organizací v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru, bez ohledu na jejich velikost a na to, zda působí v rozvojových či rozvinutých zemích. I když ne všechny části této mezinárodní normy budou stejně užitečné pro všechny organizace, veškerá klíčová témata jsou relevantní pro každou organizaci. Veškerá základní témata se skládají z řady otázek a je na individuální odpovědnosti každé organizace stanovit otázky, jejichž řešení je pro ni relevantní a významné, a to pomocí vlastních úvah a dialogu se zainteresovanými stranami

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 26000:2011/Z1 (010390) Änderung

Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.

Änderung herausgegeben am 1.5.2021

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.40 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.40


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.