ČSN EN ISO 286-2 (014201)

Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes - Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts

Automatische name übersetzung:

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - ISO-Toleranzsystem für der Längenmaße - Teil 2: Tabellen der Grundtoleranzgrade und Grenzabmaße für Bohrungen und Wellen.NORM herausgegeben am 1.1.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis21.80 ohne MWS
21.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 286-2
Zeichen: 014201
Katalog-Nummer: 87476
Ausgabedatum normen: 1.1.2011
SKU: NS-167872
Zahl der Seiten: 56
Gewicht ca.: 168 g (0.37 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Limits and fits

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 286-2 (014201):

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele Tato část ISO 286 udává vypočtené hodnoty mezních úchylek pro běžně používané toleranční třídy děr a hřídelů, které jsou uvedeny v tabulkách v ISO 286-1. Tato část ISO 286 pokrývá hodnoty horních mezních úchylek ES (pro díry) a es (pro hřídele) a dolních mezních úchylek EI (pro díry) a ei (pro hřídele) (viz obrázek 1 a 2). POZNÁMKA - V tabulkách mezních úchylek jsou hodnoty horních mezních úchylek ES nebo es uvedeny nad hodnotami dolních mezních úchylek EI nebo ei s výjimkou tolerančních tříd JS a js, které jsou souměrné vzhledem k nulové čáře. ISO systém pro tolerance lineárního rozměru poskytuje systém tolerancí a úchylek vhodných ke stanovení prvků následujících tvarů: 1 - válcových; 2 - dvou protilehlých rovnoběžných povrchů. Válcovým obrobkům, které jsou významné, je pro zjednodušení explicitně přiřazen jejich kruhový průřez. Tím je také jasně rozuměno, že jakékoliv tolerance a úchylky uvedené v této části ISO 286 mohou být použity na obrobky s jiným než s válcovým průřezem. Termín "díra" nebo "hřídel" se používá zejména k označení prvků válcových typů (např. pro tolerování průměru díry nebo hřídele) a pro jednoduchost jsou tyto termíny také používány pro dva protilehlé rovnoběžné povrchy (např. tolerování šířek per nebo šířek drážek). Pro další informace jako terminologie, značky, základy systému atd. viz ISO 286-1

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 286-2:2011/Oprava1 (014201) Korrektur

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele.

Korrektur herausgegeben am 1.3.2019

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.80 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.80


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.