ČSN EN ISO 2922 (011665)

Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours

Automatische name übersetzung:

Akustik - Messung der Luftschalldämmung auf Binnenwasserstraßen und Häfen emittiert.NORM herausgegeben am 1.10.2001


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.80 ohne MWS
7.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 2922
Zeichen: 011665
Katalog-Nummer: 62988
Ausgabedatum normen: 1.10.2001
SKU: NS-167937
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 2922 (011665):

Tato mezinárodní norma stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a srovnatelných výsledků měření zvuku šířeného vzduchem, vyzařovaného plavidly všech druhů na vnitrozemských vodních cestách a v říčních a mořských přístavech, kromě motorových rekreačních plavidel, jak je specifikuje ISO 14509. Tato mezinárodní norma je použitelná pro malá námořní plavidla, přístavní plavidla, plovoucí bagry a všechna plavidla včetně stacionárních lodí, užívaných nebo použitelných pro dopravu pro vodě. Podle této mezinárodní normy se požívají typové zkoušky plavidel, to jsou měření určená k prokázání, že plavidlo dodané výrobcem, stojící nebo plující, vyzařuje zvuk odpovídající specifikaci hluku, nebo předepsaným mezím a monitorovací zkoušky plavidel, což jsou kontrolní měření sledující zda je hluk plavidla, stojícího nebo plujícího, stále v rámci předepsaných mezí a zda od schválení plavidla při první dodávce nebo po úpravách nenastaly významnější změny. Při měření se stanovuje maximální hladina akustického tlaku AS plavidla což je maximální hladina akustického tlaku během průjezdu plavidla se stanovenými provozními podmínkami zjištěná měřením s kmitočtovým vážením A, při dynamické charakteristice S podle IEC 61627-1, expozice zvuku A a hladina expozice zvuku A

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 2922:2001/A1 (011665) Änderung

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech.

Änderung herausgegeben am 1.1.2014

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.20


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe