ČSN EN ISO 2922 (011665)

Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.80 ohne MWS
8.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 2922
Zeichen: 011665
Katalog-Nummer: 513827
Ausgabedatum normen: 1.12.2021
SKU: NS-1043037
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise emitted by means of transport

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 2922 (011665):

Tento dokument stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a srovnatelných výsledků měření zvuku šířeného vzduchem, vyzařovaného plavidly všeho druhu na vnitrozemských vodních cestách a v říčních a mořských přístavech, s výjimkou motorových rekreačních plavidel, jak je specifikuje řada ISO 14509. Tento dokument je použitelný pro malá námořní plavidla, přístavní plavidla, plovoucí bagry a všechna plavidla včetně stacionárních plavidel, užívaných nebo použitelných k dopravě po vodě. Pokud se určí, že v referenční vzdálenosti 25 m působí plavidlo jako bodový zdroj, neexistují žádná omezení použití tohoto dokumentu s ohledem na rychlost, délku a výšku plavidel. Veškeré údaje o hluku získané v souladu s tímto dokumentem se vztahují k referenční vzdálenosti 25 m

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.