ČSN EN ISO 3452-1 (015018)

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.40 ohne MWS
13.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 3452-1
Zeichen: 015018
Katalog-Nummer: 513837
Ausgabedatum normen: 1.12.2021
SKU: NS-1043040
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 3452-1 (015018):

Tato část ISO 3452 stanovuje zkoušení kapilární metodou používanou pro zjišťování diskontinuit, jako jsou trhliny, přeložky, rýhy, póry a studené spoje, které jsou otevřené na povrch materiálu, jenž má být zkoušen za použití bílého světla nebo UV-A (365 nm) záření. Používá se především u kovových materiálů, ale může být použita i u jiných materiálů za předpokladu, že tyto materiály jsou netečné vůči zkušebním prostředkům a nejsou nepřiměřeně porézní (odlitky, výkovky, svárové spoje, keramika apod.). Tento dokument také obsahuje požadavky na procesní a kontrolní zkoušení, avšak není určen pro kritéria přípustnosti a neposkytuje ani informace týkající se vhodnosti jednotlivých zkušebních systémů pro konkrétní aplikace, ani požadavky na zkušební zařízení

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.