ČSN EN ISO 3452-1 (015018)

Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles

Automatische name übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Eindringprüfung - Teil 1: Allgemeine Grundsätze.NORM herausgegeben am 1.3.2015


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.30 ohne MWS
11.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 3452-1
Zeichen: 015018
Katalog-Nummer: 96603
Ausgabedatum normen: 1.3.2015
SKU: NS-580836
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 3452-1 (015018):

Tato část ISO 3452 stanovuje zkoušení kapilární metodou používanou pro zjišťování diskontinuit na zkoušeném povrchu, jako jsou trhliny, přeložky, rýhy, póry a studené spoje, které jsou otevřené na povrch zkoušeného materiálu. Zkouška se používá především u kovových materiálů, ale může být použita i u jiných materiálů za předpokladu, že tyto materiály nejsou rozrušovány zkušebními prostředky a nejsou extrémně porézní (odlitky, výkovky, svárové spoje, keramika apod.)

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe