ČSN EN ISO 389-7 (011630)

Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.3.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis9.00 ohne MWS
9.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 389-7
Zeichen: 011630
Katalog-Nummer: 514003
Ausgabedatum normen: 1.3.2022
SKU: NS-1050155
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 389-7 (011630):

Tento dokument specifikuje referenční práh slyšení pro kalibraci audiometrického přístroje používaného za těchto podmínek. a) Zvukové pole v nepřítomnosti posluchače sestává buď z volně se šířící rovinné vlny (volné pole), nebo z difuzního zvukového pole, jak je specifikováno v ISO 8253-2. V případě volného pole je zdroj zvuku přímo před posluchačem (čelní dopad). b) Zvukové signály jsou čisté (sinusové) tóny v případě podmínek volného pole a třetinooktávová pásma (bílého nebo růžového) šumu v případě podmínek difuzního pole. c) Hladina akustického tlaku se měří v nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed jeho hlavy. d) Poslech je binaurální. POZNÁMKA 1 - Korekční hodnoty prahu slyšení v podmínkách poslechu ve volném poli a pro vybrané úhly dopadu zvuku (45° a 90°) odchylující se od čelního dopadu, jsou pro informaci uvedeny v ISO 8253-2. POZNÁMKA 2 - Další podmínky jsou uvedeny v citaci [1]. Data jsou uvedena v číselné formě pro vyvolené kmitočty v třetinooktávové řadě od 20 Hz do 16 000 Hz včetně, v souladu s ISO 266, a navíc pro některé mezilehlé audiometrické kmitočty do 18 000 Hz. Prahová data se liší od audiometrické nuly specifikované v ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5 a ISO 389-8, protože ta se týkají monofonního poslechu sluchátky s hladinami akustického tlaku vztaženými ke konkrétní spojce a simulátoru ucha. Přímé srovnání dat v částech ISO 389 uvedených výše a dat v tomto dokumentu proto není vhodné

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.