ČSN EN ISO 389-7 (011630)

Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions

Automatische Übersetzung:

Akustik - Standard-Bezugspegel für die Kalibrierung von audiometrischen Geräten - Teil 7: Referenz Hörschwelle für das Hören in Bezug auf freie und Diffusfeld.NORM herausgegeben am 1.5.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.10 ohne MWS
7.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 389-7
Zeichen: 011630
Katalog-Nummer: 75906
Ausgabedatum normen: 1.5.2006
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 389-7 (011630):

V některých audiometrických aplikacích jsou zkušební signály šířeny pomocí reproduktorů buď ve volném, nebo difúzním poli. Tato část ISO 389 stanovuje referenční nulu pro kalibraci audiologických zařízení užívaných pro audiometrii ve zvukovém (volném a difúzním) poli. Odpovídající audiometrické vyšetřovací metody jsou stanoveny v ISO 8253-1 a ISO 8253-2. Práh slyšení se u jednotlivých osob společně s dalšími subjektivními fenomény v detailech liší, ale pro věkově ohraničený soubor otologicky normálních osob, mohou být stanoveny střední hodnoty reprezentující soubor. V této i v ostatních částech ISO 389 jsou stanoveny prahové hodnoty zjištěné u otologicky normálních osob ve věku od 18 let do 25 let. Údaje stanovené v této části ČSN ISO 389 se vztahují na binaurální poslech: a) čistých tónů v podmínkách volně se šířící rovinné vlny se subjekty obrácenými ke zdroji zvuku (čelný dopad - frontal incidence) a s hladinou akustického tlaku měřenou ve volně se šířící vlně za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed jeho hlavy; b) třetinooktávových pásem šumu (bílého nebo růžového) v podmínkách difúzního zvukového pole s hladinou akustického tlaku měřenou ve zvukovém poli za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed jeho hlavy

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 389-7:2006/A1 (011630) Änderung

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole.

Änderung herausgegeben am 1.2.2017

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (3.80 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
3.80


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe