ČSN EN ISO 5349-2 (011406)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace

Automatische name übersetzung:

Schwingungen - Messung und Bewertung der Einwirkung von Hand-Arm-Schwingungen - Teil 2: Praxisgerechte Anleitung zur Messung am Arbeitsplatz.NORM herausgegeben am 1.9.2002


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis15.40 ohne MWS
15.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 5349-2
Zeichen: 011406
Katalog-Nummer: 65173
Ausgabedatum normen: 1.9.2002
SKU: NS-168697
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibration and shock with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 5349-2 (011406):

Tato část ISO 5349 poskytuje směrnice pro měření a hodnocení vibrací přenášených na ruce na pracovním místě v souladu s ISO 5349-1. Tato část ISO 5349 popisuje předběžná opatření, která je třeba splnit při provádění reprezentativních měření vibrací a při určování doby denní expozice při každé činnosti, pro účely výpočtu energeticky ekvivalentní souhrnné hodnoty vibrací za 8 h (denní expozice vibracím). Tato část ISO 5349 poskytuje prostředky k určení důležitých pracovních činností, které by se měly vzít v úvahu při určování expozice vibracím. Tato část ISO 5349 se vztahuje na všechny situace, kdy jsou lidé exponováni vibracím přenášeným na soustavu ruka-paže z ručního nebo rukou vedeného zařízení, opracovávaných předmětů nebo ovládacích prvků, které vibrují, na mobilních nebo stacionárních strojních zařízeních.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 5349-2:2002/A1 (011406) Änderung

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě.

Änderung herausgegeben am 1.1.2016

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe