ČSN EN ISO 5349-2 (011406)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace

Automatische name übersetzung:

Schwingungen - Messung und Bewertung der Einwirkung von Hand-Arm-Schwingungen - Teil 2: Praxisgerechte Anleitung zur Messung am Arbeitsplatz.NORM herausgegeben am 1.9.2002


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis15.50 ohne MWS
15.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 5349-2
Zeichen: 011406
Katalog-Nummer: 65173
Ausgabedatum normen: 1.9.2002
SKU: NS-168697
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibration and shock with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 5349-2 (011406):

Tato část ISO 5349 poskytuje směrnice pro měření a hodnocení vibrací přenášených na ruce na pracovním místě v souladu s ISO 5349-1. Tato část ISO 5349 popisuje předběžná opatření, která je třeba splnit při provádění reprezentativních měření vibrací a při určování doby denní expozice při každé činnosti, pro účely výpočtu energeticky ekvivalentní souhrnné hodnoty vibrací za 8 h (denní expozice vibracím). Tato část ISO 5349 poskytuje prostředky k určení důležitých pracovních činností, které by se měly vzít v úvahu při určování expozice vibracím. Tato část ISO 5349 se vztahuje na všechny situace, kdy jsou lidé exponováni vibracím přenášeným na soustavu ruka-paže z ručního nebo rukou vedeného zařízení, opracovávaných předmětů nebo ovládacích prvků, které vibrují, na mobilních nebo stacionárních strojních zařízeních.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 5349-2:2002/A1 (011406) Änderung

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě.

Änderung herausgegeben am 1.1.2016

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.90


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe