ČSN EN ISO 5458 (014441)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Pattern and combined geometrical specification

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2020


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis21.40 ohne MWS
21.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 5458
Zeichen: 014441
Katalog-Nummer: 509466
Ausgabedatum normen: 1.12.2020
SKU: NS-1011284
Zahl der Seiten: 60
Gewicht ca.: 180 g (0.40 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Limits and fits

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 5458 (014441):

Tento dokument stanoví doplňková pravidla k ISO 1101, která mají být použita pro specifikaci pole prvků, a stanoví pravidla pro kombinování jednotlivých specifikací, pro geometrické specifikace například použití značek POLOHA, SOUMĚRNOST, PROFIL ČÁRY a PROFIL PROVRCHU, stejně jako PŘÍMOST (v případě, že tolerované prvky jsou jmenovitě souosé) a ROVINNOST (v případě, kde jsou tolerované prvky jmenovitě koplanární), jak je uvedeno v příloze C. Tato pravidla platí, pokud je soubor tolerančních polí seskupen společně s omezeními umístění nebo orientace, pomocí modifikátorů CZ, CZR nebo SIM. Tento dokument se nevztahuje na použití specifikace pole prvků při použití požadavku minima a maxima materiálu (viz ISO 2692). Tento dokument se nevztahuje na stanovení společné základny (viz ISO 5459) na základě prvků v poli prvků

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.