ČSN EN ISO 5459 (014402)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systems

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.7.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis30.20 ohne MWS
30.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 5459
Zeichen: 014402
Katalog-Nummer: 515097
Ausgabedatum normen: 1.7.2022
SKU: NS-1066238
Zahl der Seiten: 110
Gewicht ca.: 361 g (0.80 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Mechanical engineering drawingsLimits and fits

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 5459 (014402):

Dokument ČSN EN ISO 5459 specifikuje terminologii, pravidla a metodiku pro indikaci a pochopení základen a soustav základen v technické dokumentaci produktu. Tato norma také poskytuje vysvětlení, která pomáhají uživateli v pochopení konceptu, a stanovuje operátory specifikace, používané ke stanovení základen nebo soustavy základny. Operátory ověření mohou mít různé podoby (fyzickou nebo matematickou) a nejsou předmětem této mezinárodní normy. Základny jsou ustaveny ze skutečných povrchů identifikovaných na součásti. Základny umožňují umístění nebo orientaci tolerančního pole a musí být stanoveny virtuální podmínky. Základny mohou být vnímány jako prostředky k uzavírání stupňů volnosti tolerančního pole

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.