ČSN EN ISO 7010 (018012)

Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis81.40 ohne MWS
81.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 7010
Zeichen: 018012
Katalog-Nummer: 511184
Ausgabedatum normen: 1.1.2021
SKU: NS-1012700
Zahl der Seiten: 304
Gewicht ca.: 943 g (2.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 7010 (018012):

Tato mezinárodní norma stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci. Tvar a barva jednotlivých bezpečnostních značek jsou v souladu ISO 3864-1 a návrh/design grafických značek je v souladu s ISO 3864-3. Tento dokument se vztahuje na všechna místa, kde je třeba řešit bezpečnostní záležitosti týkající se lidí. Nevzta-huje se však na signalizace používané pro řízení železničního, silničního, říčního, námořního a leteckého provozu a obecně na ta odvětví podléhající ustanovením, která se mohou lišit v určitých bodech od této mezinárodní normy a souboru norem ISO 3864. Tato mezinárodní norma stanoví originály bezpečnostních značek, které mohou být zmenšeny pro reprodukci a účely použití

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 7010:2021/A1 (018012) Änderung

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Änderung herausgegeben am 1.5.2021

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.50 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.50


AUF LAGER
ČSN EN ISO 7010:2021/A2 (018012) Änderung

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Änderung herausgegeben am 1.10.2022

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.50 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.50


AUF LAGER
ČSN EN ISO 7010:2021/A3 (018012) Änderung

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Änderung herausgegeben am 1.10.2022

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.50 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.50


AUF LAGER
ČSN EN ISO 7010:2021/A4 (018012) Änderung

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Änderung herausgegeben am 1.9.2023

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (9.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
9.00


AUF LAGER
ČSN EN ISO 7010:2021/A5 (018012) Änderung

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Änderung herausgegeben am 1.9.2023

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.50 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.50


AUF LAGER
ČSN EN ISO 7010:2021/A6 (018012) Änderung

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.

Änderung herausgegeben am 1.9.2023

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.50 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.50


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.