ČSN EN ISO 7235 (011663)

Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss

Automatische name übersetzung:

Akustik - Labormessungen an Schalldämpfern Abluft- und Klima Endgeräte - Einfügungsdämpfung, Strömungsgeräusch und Gesamtdruckverlust.NORM herausgegeben am 1.4.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis21.90 ohne MWS
21.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 7235
Zeichen: 011663
Katalog-Nummer: 85569
Ausgabedatum normen: 1.4.2010
SKU: NS-169235
Zahl der Seiten: 52
Gewicht ca.: 156 g (0.34 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Acoustics in building. Sound insulation

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 7235 (011663):

Tato norma stanovuje postupy pro určování - vložného útlumu tlumičů v potrubí s prouděním vzduchu a bez proudění vzduchu ve frekvenčních pásmech, - hladiny akustického výkonu vlastního hluku (hluku proudění) vznikajícího v potrubním tlumiči ve frekvenčních pásmech, - celkové tlakové ztráty tlumičů při proudění vzduchu a - přenosového útlumu vzduchotechnických koncových jednotek ve frekvenčních pásmech. Měřicí postupy jsou určeny pro laboratorní měření při teplotě okolí. Měření tlumičů při jejich použití v provozu (in situ) stanovuje ISO 11820. Je třeba poznamenat, že výsledky určené ve zkušebně podle této normy, nejsou nutně shodné s výsledky obdrženými při měření v provozu, neboť rozdílná zvuková a proudová pole dávají různé výsledky. Například tlaková ztráta je nižší v laboratorních podmínkách než v provozu, je ale srovnatelná mezi různými laboratořemi. Tato norma se používá pro všechny druhy tlumičů hluku včetně tlumičů pro větrací a klimatizační systémy, přívod vzduchu a odsávání spalin a podobné případy použití. Podle této normy se měří také další pasivní vzduchotechnická zařízení jako kolena, koncové prvky nebo rozbočky. Tato norma se nepoužívá pro reaktanční tlumiče užívané u motorových vozidel

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.