ČSN EN ISO 7779 (011652)

Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.8.2020


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis23.30 ohne MWS
23.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 7779
Zeichen: 011652
Katalog-Nummer: 510424
Ausgabedatum normen: 1.8.2020
SKU: NS-1000869
Zahl der Seiten: 72
Gewicht ca.: 216 g (0.48 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 7779 (011652):

Tento dokument stanovuje postupy měření a uvádění emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací. POZNÁMKA 1 - Tato norma je uvažovanou částí zkušebního předpisu pro hluk (viz 3.1.2) pro tento typ zařízení a je založena na základních normách pro emise hluku (viz 3.1.1) ISO 3741, ISO 3744, ISO 3745, ISO 9295 a ISO 11201. Základní veličinou emise je hladina akustického výkonu A, která může být použita pro porovnání stejného typu zařízení, avšak od různých výrobců, nebo pro porovnání různých zařízení. Aby se vyloučilo nežádoucí omezení u stávajících vybavení a zkušeností, jsou v tomto dokumentu stanoveny pro emisi hluku tři základní normy pro určování hladin akustického výkonu. ISO 3741 stanovuje srovnávací měření v dozvukové místnosti; ISO 3744 a ISO 3745 stanovují měření v přibližně volném zvukovém poli nad odrazivou rovinou. Při určování hladin akustického výkonu stroje je možné vybrat a v souladu s tímto dokumentem výhradně používat kteroukoliv z těchto tří základních norem pro emisi hluku. Hladina akustického výkonu A je doplněna hladinou emisního akustického tlaku A určovanou na místě obsluhy nebo místech spolupracovníků podle základní normy pro emisi hluku ISO 11201. Tato hladina akustického tlaku není hladinou imise hluku na místě obsluhy (viz 3.1.12), ale může napomoci při identifikování jakýchkoliv potenciálních problémů, které mohou u pracovníků obsluhy a spolupracovníků vyvolávat obtěžování, rušení při činnosti nebo poškození sluchu. Metody určování toho, zda emise hluku zahrnuje významné diskrétní tóny, jsou stanoveny v příloze D. Tento dokument je vhodný pro typové zkoušky a poskytuje výrobcům a zkušebním laboratořím metody k získání porovnatelných výsledků. Metody stanovené v tomto dokumentu umožňují určování emisních hladin hluku pro individuálně zkoušené jednotky (viz 3.1.4). Postupy platí pro zařízení, které vyzařuje širokopásmový hluk, úzkopásmový hluk a hluk obsahující diskrétní kmitočtové složky, nebo impulzní hluk. Zjištěné hladiny akustického výkonu a hladiny emisního akustického tlaku mohou sloužit k deklarování emise hluku a pro účely porovnání (viz ISO 9296[3]). POZNÁMKA 2 - Zjištěné hladiny akustického výkonu a hladiny emisního akustického tlaku se nemají považovat za hladiny imise hluku instalace, nicméně mohou být použity při navrhování instalace (viz ECMA TR/27[11]). Pokud jsou hladiny akustického výkonu určovány pro určitý počet jednotek ze stejné výrobní série, je možné je použít při určování statistické hodnoty této výrobní série (ISO 9296[3])

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.